Έντυπα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Τα έντυπα και τα φυλλάδια χαρακτηρίζονται από ένα πλήθος διαφορετικών και σύνθετων μεταποιητικών εξειδικευμένων δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων είναι και το χαρτί. Το στάδιο της προεκτύπωσης και της εκτύπωσης μαζί με την βιβλιοδεσία, μετατρέπουν σε τυπωμένο φύλλο και τελικό έντυπο. Τα στάδια παραγωγής ενός εντύπου ειναι το  Δημιουργικό, η Προεκτύπωση και η Εκτύπωση. Τα διαφημιστικά έντυπα είναι ένας από τους πλέον συνηθισμένους τρόπους προώθησης και προβολής των επιχειρήσεων. Η προβολή μέσω διαφημιστικών εντύπων προσφέρει στις επιχειρήσεις πολλά πλεονεκτήματα. Από την ψηφιακή εκτύπωση ενός και μοναδικού τεμαχίου έως την offset παραγωγή χιλιάδων ή εκατομμυρίων αντιτύπων σε σύντομο χρόνο, η παραγωγή των διαφημιστικών εντύπων σας μπορεί να γίνει ολοκληρωμένα από την Grafik Design.

Ψηφιακές εκτυπώσεις
Offset εκτυπώσεις