Ετικέτες – Αυτοκόλλητα

Η Grafik Design προσφέρει υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού, για την υλοποίηση και δημιουργία ετικέτας και συσκευασίας προϊόντος σας. Μέσω της επαγγελματικής μας σχεδίασης, οι ετικέτες σας διαφέρουν οπτικά από τα υπόλοιπα προϊόντα. Αποκτούν εμπορική αξία. Ο σχεδιαστικός χαρακτήρας και το εικαστικό ύφος μιας ετικέτας προϊόντος ή συσκευασίας, καθορίζει και την επιτυχία του.

Δημιουργία εμπορικών Brand για τα προϊόντα σας. Δημιουργία ετικέτας και συσκευασίας προϊόντων με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που μπορεί να επιτευχθεί.

Κατά τον σχεδιασμό ετικέτας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα γραφιστικά και στο κείμενο που πρέπει να υπάρχουν πάνω στη συσκευασία. Όλα τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν ένα προϊόν από άλλα αντίστοιχα (όπως π.χ. βιολογικό προϊόν), αναδεικνύονται επιτυχώς.

Ο σχεδιασμός ετικέτας και συσκευασίας αποτελεί σημείο αναφοράς για τη εξέλιξη του προϊόντος σας.