Λογότυπα

Το λογότυπο αποτελεί τη γραφιστική αποτύπωση ενός εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης ή οργανισμού (εταιρεία, ίδρυμα, project, κ.λπ.). Διαφοροποιεί την εταιρεία σε σχέση με άλλες παρόμοιες και την κάνει αναγνωρίσιμη στο κοινό. Το λογότυπο δημιουργείται από ένα γραφιστικό σχέδιο, που μπορεί να είναι σύμβολο, όνομα γραμμένο με ιδιαίτερη τεχνοτροπία, ή συνδυασμός γραφιστικών εφαρμογών.
Το λογότυπο είναι συνυφασμένο με  την εταιρική ταυτότητα της επιχείρησης. Θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητο σε κάθε μορφή οπτικής επικοινωνίας, έντυπης, ηλεκτρονικής ή outdoor.
Ένα καλά σχεδιασμένο λογότυπο πρέπει να συνδυάζει τα τυπογραφικά και γραφιστικά στοιχεία με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκφράζει την προσωπικότητα της εταιρείας και να προσελκύει το κοινό στο οποίο στοχεύει.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ
Το ερέθισμα το νιώσαμε από την πρώτη στιγμή.
Ο βασικός πυρήνας της σχεδιαστικής μεθοδολογίας αποτέλεσε την οπτική αναφορά στα μορφολογικά γήινα χαρακτηριστικά του κεντρικού λογοτύπου.
Από τα προσχέδια προσπαθήσαμε να το οπτικοποιήσουμε, να το συλλάβουμε ως ιδέα και ο καθένας μας με την δική του ματιά, να επεξεργαστεί τα δεδομένα που είχαμε ορίσει, ώστε να τα εφαρμόσουμε στο τελικό λογότυπο.
Βάσει της οπτικοποίησης, το λογότυπο σχεδιάστηκε με γνώμονα ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών, με τέτοιο τρόπο ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του αποδέκτη-καταναλωτή.
Για την εφαρμογή του χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός εικόνων, σχεδίων και λέξεων. Όλα τα στοιχεία έχουν δημιουργηθεί με μια απλότητα η οποία αποτελεί και τη γραφιστική του αξία. Σκοπός μας είναι να ερμηνευτεί από όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες και ιδεολογίες.
Η ονοματοδοσία AGREA μας βοήθησε να ορίσουμε ακόμα περισσότερο εύστοχα την οπτική προέλευση των προϊόντων-αγαθών από τα γράμματα “GR”. Αμιγώς ελληνικό προϊόν.